JAARREKENING

Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

 

bedragen x € 1

Mevrouw A. Barink

De heer W. van Zanen

Mevrouw H.R.E. Hofland

Mevrouw C.M.S. Visser

Functiegegevens 

Gemeentesecre-taris

Raadsgriffier

Interim raadsgriffier

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31-12

01/01 - 01/02

17/02 - 01/09

01/09 - 31-12

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

nee, detachering

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen (detacheringsvergoeding Hofland)

117.494,90

7.340,03

53.632,55

27.674,30

Beloning betaalbaar op termijn

20.328,36

1.294,10

5.046,92

Subtotaal

137.803,26

8.634,13

53.632,55

32.721,22

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000,00

13.800,00

170.950,00

67.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging/vergoeding 

137.803,26

8.634,13

53.632,55

32.721,22

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/04 - 31/12

01/01 - 31/12

N.v.t.

N.v.t.

Deelfactor 2019 in fte

1,0

 1,0

Dienstverband?

ja

 ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

93.114,81

85.609,14 

Beloning betaalbaar op termijn

14.041,26

14.534,04 

Subtotaal

107.156,07

100.143,18 

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

146.400,00

194.000,00 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

107.156,07

 100.143,18

0,00

0,00

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01