JAARREKENING

Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

  • In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 5.000,--)
  • Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
  • Posten die, conform raadsbesluit, rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de algemene middelen reserves zijn meegenomen

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01