De gemeente Houten presenteert u de digitale jaarstukken over 2020. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2020. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. Het jaarverslag 2020 is tevens via een pdf te downloaden.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01