Bestuurlijke beschouwingen

Bestuurlijke beschouwingen 2020

Deze beschouwing gaat in op het financieel resultaat van de jaarrekening 2020 en de afwijking hiervan ten opzichte van de actuele begroting 2020 (1.3.1), de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2020 binnen de begrotingsprogramma's (1.3.2) en kenmerkende informatie uit de paragrafen (1.3.3).

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01