Programmaverantwoording

Programma Veilige leefomgeving

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2019
Primitieve begroting
2020
Begroting na wijziging 2020

Rekening
2020


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2020

04. Veilige leefomgeving

lasten

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.122.663

1.246.208

1.505.164

1.487.069

18.095

04.02

Fysieke veiligheid

326.382

299.845

315.701

351.414

-35.713

04.03

Crisisbeheersing

2.263.481

2.366.186

2.379.253

2.361.448

17.805

04.99

Programmabrede kosten

59.060

59.060

Totaal lasten

3.712.526

3.912.239

4.259.178

4.199.931

59.248

baten

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

370.807

362.508

416.200

414.238

-1.962

04.02

Fysieke veiligheid

11.997

5.100

5.100

04.03

Crisisbeheersing

04.99

Programmabrede kosten

155.110

Totaal baten

525.917

374.505

416.200

419.338

3.138

Saldo 04. Veilige leefomgeving

3.186.609

3.537.734

3.842.978

3.780.593

62.386

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01