Paragrafen

Paragraaf Global Goals

Wij dragen met het Houtense beleid volop bij aan de doelen van Global Goals. Dit blijkt ook uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019 van Telos, die alle gemeenten betreft en waarbij Houten in de totaalscore als derde uit de bus kwam. Om onze bijdrage te benadrukken dragen we het predicaat Global Goals. De ambtelijke organisatie is bezig met de uitvoering van alle opgaven uit het collegeprogramma, waarvan een aanzienlijk deel bijdraagt aan het realiseren van de Global Goals. Gelet op de benodigde extra personele inzet, is de deelname aan de campagne beperkt tot dat wat echt nodig is. In het jaarverslag is een inventarisatie gedaan wat we doen op het gebied van Global Goals. In het jaarverslag is aangegeven aan welk global goal wordt bijgedragen middels een verwijzing met een nummer. Bijvoorbeeld GG1 verwijst naar global goal 1 ofwel Einde aan armoede. Hieronder zijn alle global goals aangegeven.

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's

GG1 - Einde aan Armoede

GG2 - Einde aan Honger, zorgen over voedselzekerheid en duurzame landbouw

GG3 - Gezondheidszorg voor Iedereen

GG4- Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor Iedereen

GG5 -Gelijke rechten m/v en empowerment van vrouwen en meisjes

GG6- Schoon water en sanitaire voorzieningen voor Iedereen

GG7 -Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor Iedereen

GG8- Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor Iedereen

Programma's   GG

1

2

3

4

5

6

7

8

SAMEN LEVEN

Toegang & Transformatie

x

x

x

x

x

Jeugd en Onderwijs

x

x

x

x

x

WMO

x

x

x

x

Werk

x

x

x

x

Inkomen

x

x

x

x

x

Sport & Gezondheid

x

x

x

Kunst en cultuur

DUURZAME LEEFOMGEVING

Wonen

Commerciële voorzieningen en horeca

x

Leefomgeving

x

Gebiedsontwikkeling

x

x

Duurzaamheid & energietransitie

x

x

Landschap en recreatie

x

Cultuurhistorie en Archeologie

GOEDE BEREIKBAARHEID

Verkeersbeleid

Autoverkeer

x

x

x

Fietsverkeer

x

Openbaar Vervoer

x

VEILIGE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid en Openbare orde

x

x

Fysieke veiligheid

x

Crisis-beheersing

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

Politiek en Bestuur

Dienstverlening

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's

GG9 - Infrastructuur voor duurzame Industrie

GG10 - Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

GG11 - Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

GG12 - Duurzame consumptie en productie

GG13 - Aanpak van klimaatverandering

GG14 - Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

GG15 - Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

GG16 - Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

GG17 - Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

Programma's   GG

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SAMEN LEVEN

Toegang & Transformatie

x

x

x

Jeugd en Onderwijs

x

x

x

x

WMO

x

x

x

x

x

Werk

x

x

x

Inkomen

x

x

Sport & Gezondheid

x

x

x

x

Kunst en cultuur

x

x

DUURZAME LEEFOMGEVING

Wonen

x

x

Commerciële voorzieningen en horeca

x

x

Leefomgeving

x

x

x

x

x

x

x

x

Gebiedsontwikkeling

x

x

x

x

x

x

x

x

Duurzaamheid & energietransitie

x

x

x

x

x

x

Landschap en recreatie

x

x

x

x

Cultuurhistorie en Archeologie

x

x

GOEDE BEREIKBAARHEID

Verkeersbeleid

Autoverkeer

x

x

x

Fietsverkeer

x

x

x

x

Openbaar Vervoer

x

x

x

x

x

VEILIGE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid en Openbare orde

x

x

x

x

x

Fysieke veiligheid

x

x

Crisisbeheersing

x

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

Politiek en Bestuur

Dienstverlening

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01