Programmaverantwoording

Programma Duurzame leefomgeving

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2019
Primitieve begroting
2020
Begroting na wijziging 2020

Rekening
2020


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2020

02. Duurzame leefomgeving

lasten

02.01

Woningen

291.134

288.210

288.424

300.409

-11.985

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

689.930

735.624

721.002

745.672

-24.670

02.03

Leefomgeving

8.057.718

7.835.957

8.639.470

9.716.849

-1.077.379

02.04

Gebiedsinrichting

16.623.463

14.624.159

14.982.576

14.293.873

688.703

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

6.856.543

6.881.398

6.881.568

7.169.480

-287.912

02.06

Landschap en recreatie

441.956

486.777

486.777

501.108

-14.331

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

1.029.330

964.966

1.140.313

1.118.840

21.473

02.99

Programmabrede kosten

1.716.516

209.017

1.052.885

886.594

166.291

Totaal lasten

35.706.590

32.026.108

34.193.015

34.732.824

-539.809

baten

02.01

Woningen

16.997

12.637

12.637

18.271

5.634

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

145.597

177.775

103.017

83.234

-19.783

02.03

Leefomgeving

3.475.244

3.378.975

4.177.692

5.347.383

1.169.691

02.04

Gebiedsinrichting

15.298.436

12.982.097

13.356.794

15.803.340

2.446.546

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

5.669.044

5.575.716

5.823.867

5.807.147

-16.720

02.06

Landschap en recreatie

28.524

16.959

37.459

30.844

-6.615

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

529.334

405.954

589.652

590.510

858

02.99

Programmabrede kosten

227.051

448.289

928.342

1.174.931

246.589

Totaal baten

25.390.225

22.998.402

25.029.460

28.855.660

3.826.200

Saldo 02. Duurzame leefomgeving

10.316.365

9.027.706

9.163.555

5.877.164

3.286.391

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01