Programmaverantwoording

Programma Betrokken bij de samenleving

Wat hebben we bereikt?

De dienstverlening is naar omstandigheden op een goed niveau gebleven. In de cijfers van de effect- en de prestatie-indicatoren is over de gehele lijn een lichte daling te zien. Dit hangt samen met het beperkende effect van de corona-maatregelen op de dienstverlening. De dienstverlening aan de balie werd afgeschaald en daardoor kon niet in alle gevallen voorzien worden in het gevraagde. Intern is hiervoor een enorme extra inspanning verricht om de dienstverlening op peil te houden en contact te krijgen/houden met inwoners. Voor hen die het nodig hadden, is de balie in 2020 open gebleven.

Voor Houten was en is het belangrijk om het persoonlijke contact en de menselijke maat te houden. Dienstverlening onder de corona-omstandigheden was in alle gevallen maatwerk.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: GG1 6

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01