Programmaverantwoording

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

Beleid op inkomen
Voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken en bij wie daardoor deelname aan de maatschappij in het gedrang komt, zorgt de gemeente voor ondersteuning. We willen mensen ondersteunen bij het meedoen in de samenleving door het versterken van hun economische zelfstandigheid. GG1, GG8, GG10

Vertaald in doelstellingen is ons beleid gericht op: GG1

  • zoveel mogelijk voorkomen dat onze inwoners in armoede leven;
  • de gevolgen van armoede zoveel mogelijk beperken;
  • inwoners ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden gericht op herstel uit armoede

Om problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij ingezet op vroegsignalering.
Inwoners met beginnende financiële problemen zijn vroeg bereikt waardoor de financiële problemen nog relatief beheersbaar konden blijven.De achterstanden zijn in een pril stadium immers nog te overzien en de contacten met de schuldeiser zijn nog niet vertroebeld door toezeggingen, die uiteindelijk niet nagekomen kunnen worden. Ook hebben mensen in dat stadium nog relatief veel mentale ruimte tot helder denken, rationeel handelen en zelfcontrole. GG1, GG4

Om te voorkomen dat inwoners door een beperkt inkomen niet kunnen deelnemen aan sport, kunst en cultuur en andere activiteiten kan financiële hulp geboden worden via Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld Houten en de U pas. We zien dat in 2020 meer inwoners hiervan gebruik hebben gemaakt. GG1, GG4, GG10

Ondanks onze inspanningen heeft de coronacrisis echter een behoorlijke impact gehad op de mate waarin inwoners een beroep hebben moeten doen op de sociale voorzieningen, zoals de Tozo regeling. Ook zien we dat het gemiddelde schuldbedrag van inwoners die zich melden bij schuldhulpverlening is gestegen.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: GG 1, GG4, GG8, GG10

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01