Programmaverantwoording

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

Ons doel voor het deelprogramma Sport en Gezondheid is om inwoners van Houten zoveel mogelijk (mentaal) vitaal en fit te maken. In 2020 hebben wij ingezet op het bevorderen van de gezonde leefstijl en het bevorderen van de sportdeelname. GG3

Wij merken wel op dat de corona behoorlijk van invloed is geweest op onze plannen. Veel georganiseerde sport- en welzijn- en culturele activiteiten hebben in 2020 stilgelegen door de corona. Positief is echter dat misschien juist wel dóór de pandemie - mooie nieuwe initiatieven zijn ontstaan in onze stad. Denk bijvoorbeeld aan Houten voor Houten. In 2020 zijn ten opzichte van 2019 meer mensen gaan sporten. Door de corona zijn meer inwoners sport ongeorganiseerd gaan sporten zoals wandelen en fietsen. GG3

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: GG3 , GG10, GG11

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01