Programmaverantwoording

Programma Samen leven

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2019
Primitieve begroting
2020
Begroting na wijziging 2020

Rekening
2020


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2020

00. Samen leven

lasten

00.01

Toegang & transformatie

4.247.972

4.279.361

5.322.127

4.921.040

401.087

00.02

Jeugd en onderwijs

17.177.541

15.370.437

17.939.149

19.113.602

-1.174.453

00.03

Wmo

10.634.239

10.131.666

10.825.378

11.222.176

-396.798

00.04

Werk

1.361.090

1.509.608

1.647.371

1.705.785

-58.414

00.05

Inkomen

11.969.896

12.617.553

21.132.087

17.781.993

3.350.094

00.06

Sport & gezondheid

5.982.317

6.283.340

6.220.499

6.447.629

-227.129

00.07

Kunst en cultuur

2.580.244

2.620.987

2.636.789

2.633.131

3.658

00.99

Programmabrede kosten

1.130.185

171.415

43.890

127.525

Totaal lasten

55.083.485

52.812.952

65.894.816

63.869.245

2.025.570

baten

00.01

Toegang & transformatie

60.428

43.547

145.964

102.417

00.02

Jeugd en onderwijs

355.910

378.085

2.043.406

344.710

-1.698.696

00.03

Wmo

1.194.039

1.082.879

961.489

944.845

-16.644

00.04

Werk

423.311

301.000

386.100

428.098

41.998

00.05

Inkomen

7.498.821

7.905.312

16.233.145

14.145.784

-2.087.361

00.06

Sport & gezondheid

1.701.700

1.384.531

1.400.001

1.741.124

341.123

00.07

Kunst en cultuur

240.875

244.246

194.246

194.248

2

00.99

Programmabrede kosten

1.305.578

112.481

1.191.186

492.917

-698.269

Totaal baten

12.780.662

11.408.534

22.453.120

18.437.690

-4.015.430

Saldo 00. Samen leven

42.302.823

41.404.418

43.441.696

45.431.555

-1.989.859

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01