Programmaverantwoording

Programma Samen leven

Wat hebben we bereikt?

Werk blijft een belangrijk middel om mee te doen in de maatschappij. We willen dat zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald werk kunnen verrichten, waarbij betaald werk het hoogste goed blijft.
Om dit te bereiken hebben wij een drietal doelen geformuleerd: GG8

  • Participatie door betaald werk
  • Participatie door onbetaalde inzet.
  • Behoud en groei van een gedifferentieerd aanbod van werkgelegenheid.

Ten aanzien van deze doelen kunnen wij over 2020 het volgende melden  
Via de "Houtense Werktafel" zijn bijstandscliënten uitgestroomd naar werk en /of hebben stappen gezet op de participatieladder waardoor de zelfredzaamheid is toegenomen. GG1, GG8, GG10

  • Door WIL zijn ongeveer 1.100 ToZo uitkeringen verstrekt.  
  • Ondanks de corona is, mede dankzij de inzet van de Houtense Werktafel en de steunmaatregelen vanuit het rijk, het aantal bijstandscliënten redelijk stabiel gebleven. Zie hiervoor het deelprogramma Inkomen.  
  • De economische agenda 2020 is vastgesteld.

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: GG 8

Doelstellingen

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 08:07:04 met de export van 06/17/2021 14:43:01